Do naszej kancelarii zgłosiła się klientka, prowadząca od ponad 10 lat salon kosmetyczny. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu powstrzymania rozwoju pandemii zmuszona była do zamknięcia swojego salonu. W związku z tym chciała skorzystać z popularnego świadczenia, tzw. postojowego. ZUS odmówił jej prawa do tego świadczenia, wskazując że zgodnie z wpisanym kodem PKD jej przeważającą działalnością jest hurtowa sprzedaż kosmetyków.

Nasza kancelaria podjęła się reprezentowania klientki i złożyliśmy odwołanie od decyzji ZUSu. Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 02 grudnia 2021 roku zmienił decyzję ZUSu i przyznał naszej klientce prawo do świadczenia postojowego, w całości podzielając stanowisko zawarte w odwołaniu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że treść wpisu do CEIDG stanowi jedynie domniemanie prawne i ubezpieczony ma prawo dowodzić, że w rzeczywistości jego działalność ma inny przedmiot. Sąd uznał za udowodnione, że nasza klientka świadczyła usługi kosmetyczne, a nie zajmowała się sprzedażą kosmetyków. Dlatego też Sąd zmienił decyzję ZUSu, przyznając jej prawo do świadczenia postojowego.

Jeżeli borykają się Państwo z decyzjami wydanymi przez ZUS serdecznie zapraszamy do kontaktu.

apl. radcowski Artur Lesner
SABUDA+NĘDZA-RADCOWIE PRAWNI