Ochrona przed „Chwilówkami”

Chwilówki to problem z którym często spotkamy się w kancelarii. Jak wskazuje r.pr. Damian Sabuda: „to problem bardzo istotny społecznie, a ewentualne rozstrzygnięcia [sądowe] w tej sprawie mogą nieść za sobą wartość edukacyjną”. Warto więc omówić aktualną sytuację prawną takich osób. W pierwszej kolejności należy wskazać, że „chwilówka” to nic innego jak kredyt konsumencki w […]