Spółka z o.o. nie spłaca swoich długów. Kto za nie odpowiada?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to niekwestionowana królowa polskiego rynku. Spośród około 521 tysięcy spółek zarejestrowanych w KRS, 448 tys. z nich to spółki z o.o.[1] W związku ze zmianami prawnymi związanymi z wprowadzaniem tzw. ,,Polskiego Ładu” skutkującymi znacznym zwiększeniem obciążeń fiskalnych oraz należności z tytułu składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (w szczególności […]

Kolejna wygrana z ZUSem – świadczenie postojowe.

Do naszej kancelarii zgłosiła się klientka, prowadząca od ponad 10 lat salon kosmetyczny. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu powstrzymania rozwoju pandemii zmuszona była do zamknięcia swojego salonu. W związku z tym chciała skorzystać z popularnego świadczenia, tzw. postojowego. ZUS odmówił jej prawa do tego świadczenia, wskazując że zgodnie z wpisanym kodem PKD jej […]

NOWY ŁAD a RYCZAŁT, czy warto?

Od dnia 1 stycznia 2022 roku w systemie podatkowym „zagościł” tzw. Nowy Ład. W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad pojęciem „ŁAD”. Czymże jest ów „ŁAD”? Ład to inaczej porządek, który słownik języka polskiego definiuje jako „stan, w którym przestrzegane jest prawo i jest zachowany spokój”. Czy tydzień po wprowadzeniu „Nowego Ładu” przedsiębiorcy, obywatele mają […]

Pominięto Cię w testamencie? Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do zachowku!

Zbliża się okres Świat Bożego Narodzenia, spotkań rodzinnych i … kłótni przy wigilijnym stole, których powodem wielokrotnie jest darowanie za życia bądź zapisanie w testamencie majątku przez rodziców lub dziadków jednemu z dzieci kosztem pozostałych. Co można zatem zrobić w razie pokrzywdzenia przez spadkodawcę? Cel instytucji zachowku Już od czasów starożytnego Rzymu ideowym założeniem uregulowania […]

Czy w razie unieważnienia umowy kredytu frankowego bankowi należy się wynagrodzenie za pożyczenie kapitału?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt C-260/18, wydany na kanwie umowy kredytu państwa Dziubak zawartej z Raiffeisen Bank, uruchomił falę pozwów kredytobiorców przeciwko bankom, domagających się unieważnienia zawartych umów kredytów walutowych. Banki zalane zostały hurtową liczbą pozwów na kwoty sięgające średnio kilkuset tysięcy złotych. Konsekwencje ustalenia […]

Ochrona przed „Chwilówkami”

Chwilówki to problem z którym często spotkamy się w kancelarii. Jak wskazuje r.pr. Damian Sabuda: „to problem bardzo istotny społecznie, a ewentualne rozstrzygnięcia [sądowe] w tej sprawie mogą nieść za sobą wartość edukacyjną”. Warto więc omówić aktualną sytuację prawną takich osób. W pierwszej kolejności należy wskazać, że „chwilówka” to nic innego jak kredyt konsumencki w […]