O KANCELARII

Kancelaria Prawna SABUDA + NĘDZA – RADCOWIE PRAWNI to spółka partnerska powstała w wyniku połączenia się dwóch niezależnie działających Kancelarii, posiadających bogate doświadczenie w zakresie usług prawniczych, zdobyte na terenie Małopolski i Śląska.

Usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, doradztwo finansowe i inwestycyjne na rzecz Klientów korporacyjnych, a także pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. W ramach świadczonych usług współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi Kancelariami, a także indywidualnymi Radcami Prawnymi, Adwokatami, Notariuszami i Doradcami Podatkowymi.

Zespół

Kancelaria posiada wykwalifikowany zespół umożliwiający rzetelne i kompleksowe poprowadzenie każdej zleconej sprawy. Młody, a co istotne, doświadczony i w pełni profesjonalny zespół stanowi gwarancję najwyższej satysfakcji naszych Klientów z wyników naszej pracy. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta. Dla Nas liczy się przede wszystkim Człowiek, dlatego świadczymy także pomoc pro publico bono, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym, podatkowym, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowym, własności intelektualnej, w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo – administracyjnym. Prowadzimy także pełną obsługę procesów inwestycyjnych i budowlanych, jak również doradztwo w sprawach optymalizacji podatkowej oraz postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

O NAS

Zespół Kancelarii Prawnej SABUDA + NĘDZA – RADCOWIE PRAWNI Spółka Partnerska stanowią radcy prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy specjalizujący się w głównych dziedzinach prawa. Z kolei dzięki Współpracownikom i Kancelariom Partnerskim jesteśmy w stanie należycie zrealizować każde powierzone nam zadanie, nawet jeśli problem dotyczy materii prawnej wymagającej wysoce rzadkiej i specjalistycznej wiedzy.

Damian Sabuda

Radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał absolutorium po czterech latach studiów. Obronił pracę magisterską pt. "Podatek Liniowy" w Katedrze Prawa Finansowego u Prof. dra hab. Bogusława Brzezińskiego.

Już w trakcie studiów podjął pracę w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmował się głównie zagadnieniami z zakresu prawa medycznego, administracyjnego, cywilnego oraz zamówień publicznych.

Po ukończeniu studiów w roku 2005, zajął się obsługą prawną podmiotów z branży budowlanej i TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), co zaowocowało pogłębieniem wiedzy w przedmiocie prawa zamówień publicznych, prawa przewozowego, prawa pracy, prawa cywilnego, a przede wszystkim kompleksowym poznaniem specyfiki problemów natury prawnej przedsiębiorców.

W roku 2007 został wpisany na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W trakcie odbywania aplikacji nawiązał współpracę z kilkoma Kancelariami Radcowskimi w Krakowie. Doświadczenie zdobyte w Kancelariach o różnym profilu świadczonej pomocy prawnej umożliwiło poznanie potrzeb Klientów o indywidualnych oczekiwaniach.

W 2011 roku po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizacje: prawo cywilne, postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo administracyjne, prawo pracy, procesy inwestycyjne, optymalizacje podatkowe. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Adam Nędza

Radca prawny, partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W trakcie studiów uczestniczył w programie klinicznym – Uniwersytecka Poradnia Prawna zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Po ukończeniu studiów, od roku 2003 r. zajmował się obsługą prawną podmiotów z branży deweloperskiej, co umożliwiło mu praktykowanie w zakresie prawa nieruchomości, poznanie specyfiki procesu inwestycyjnego oraz regulacji dotyczących spółek prawa handlowego i związanych z tym kwestii podatkowych.

W trakcie odbywania aplikacji pracował w dziale prawnym, posiadającej znaczny udział w rynku - spółki zajmującej się produkcją spożywczą. W związku z tą pracą nabył bogate doświadczenie, zarówno w relacjach w strukturach korporacyjnych jak i specyfice branży FMCG. Zakres jego obowiązków koncentrował się na całym przedmiocie działalności pracodawcy, a efektem tego była praktyka dotycząca m. in. regulacji odnośnie bezpieczeństwa żywności, kontraktów handlowych i prawa pracy.

Od 2006 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Pracował w departamencie własności ogólnopolskiej kancelarii prawnej. Współpraca ta wiązała się świadczeniem obsługi prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność o zasięgu ogólnoświatowym. Pośród nich był m.in. zagraniczny bank z oddziałem w Polsce, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz podmioty z branży IT i telekomunikacyjnej. Współpraca ta zaowocowała rozwojem umiejętności nie tylko w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa własności zarówno rzeczowego jaki i dóbr niematerialnych, w tym prawa własności przemysłowej i praw autorskich, prawa umów, ale i w zakresie funkcjonowania podmiotów bezpośrednio notowanych lub powiązanych z notowanymi na rynkach publicznych, w tym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, New York Stock Exchange czy Tel-Aviv Stock Exchange.

Równolegle prowadził prywatną praktykę, zajmując się obsługa prawną podmiotów publicznych, w tym organów administracji samorządowej oraz świadczących usługi w zakresie ubezpieczeń.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo dóbr niematerialnych, w tym prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i prawo ubezpieczeń.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Rafał Końca

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy – numer licencji zawodowej 10137, posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył dwa kierunki: prawo oraz zarządzanie.

W latach 1997 – 1999 pracownik Izby Skarbowej w Jeleniej Górze, następnie Izby Skarbowej we Wrocławiu. W latach 1999 – 2006 konsultant w Kancelarii Doradców Podatkowych, w trakcie których zdał egzamin na doradcę podatkowego. Od września 2006 roku prowadzi własną praktykę w zakresie doradztwa podatkowego.

Rafał Końca prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, planowania podatkowego, cen transferowych. W ramach przeglądów typu due diligence jest zaangażowany w projekty dotyczące planowania podatkowego, służąc wiedzą i doświadczeniem przy analizie podatkowej. Występuje jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz kontroli skarbowej oraz reprezentuje w sporach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Paulina Seweryn

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2011 roku obroniła pracę magisterką pod tytułem: "Złota akcja Skarbu Państwa – jako szczególne uprawnienie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i rozwiązań zastosowanych w polskim reżimie prawnym", napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dr hab. A. Szumańskiego.

W roku 2012 została wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W trakcie odbywania aplikacji podjęła praktyki w kilku Kancelariach Radcowskich w Krakowie, które z uwagi na szeroki profil prowadzonej działalności umożliwiły nabycie doświadczenia z zakresu różnych dziedzin prawa.

Specjalizacje: prawo cywilne, postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo handlowe, prawo gospodarcze.

Dawid Siedlecki

Radca prawny

W roku 2018 został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Z kancelarią związany od 2014 r.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Arkadiusz Kusibab

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego”, sporządzoną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Piotra Tulei oraz prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka obronił w Katedrze Prawa Konstytucyjnego z wynikiem bardzo dobrym.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo procesu budowlanego oraz prawo administracyjne.

W szczególności interesuje go tematyka umów procesu inwestycyjnego, ochrona innowacyjności w przedsiębiorstwie prywatnym oraz ten fragment działalności gospodarczej, który związany jest z przebiegiem procesu upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Specjalizacje: Prawo budowlane ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego

Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Okrzesik

Aplikant radcowski

Posługuje się językiem angielskim.

Artur Lesner

sekretariat

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi prawne, doradztwo inwestycyjne i finansowe. Jeśli potrzebujesz więcej informacji nie wachaj się z nami skontaktować.

Specjalizujemy się w :

Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym, podatkowym, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowym, własności intelektualnej, w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo – administracyjnym. Prowadzimy także pełną obsługę procesów inwestycyjnych i budowlanych, jak również doradztwo w sprawach optymalizacji podatkowej oraz postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

Kancelaria SABUDA + NĘDZA – RADCOWIE PRAWNI Spółka Partnerska

przygotowała specjalną ofertę dla Klientów Indywidualnych, dla których najistotniejsze jest profesjonalne rozwiązanie problemu prawnego wraz z jego wnikliwą analizą, a także rzetelna, bieżąca pomoc. Naszym Klientom oferujemy indywidualnie stawki za pracogodzinę lub zryczałtowaną kwotę za sprawę.

Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacje kontaktowe

SABUDA + NĘDZA - RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Mazowiecka 2/1
30-036 Kraków

Phone: +48 12 354 91 15

Mapa Dojazdowa


Wyświetl większą mapę

Formularz kontaktowy

Skontaktujemy się z tobą jak najszybciej.